30 maja 2015 Bornus Consort śpiewa w Magnuszewie

Dodano - 30 maja 2015
Więcej

3o maja w kościele w Magnuszewie Bornus Consort zaśpiewał koncert złożony ze śpiewów liturgicznych w ramach festiwalu Korona Mazowsza

30 maja 2015 Bornus Consort śpiewa w Magnuszewie - 30 maja 2015