21 listopada 2015 chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego śpiewa w Zalesiu Dolnym

Dodano - 28 listopada 2015
Więcej

 

Chór ZTŚ zaśpiewał na dorocznym przeglądzie chórów w kościele w Zalesiu Dolnym. Program występu ZTŚ obejmował trzy części z Missa de Angelis a.d.1995 Stanisława Szczycińskiego. Również wykonany został Hymn do św. Cecylii też kompozycji dyrygenta ZTŚ.

 

21 listopada 2015 chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego śpiewa w Zalesiu Dolnym - 28 listopada 2015